StatCounterThursday, December 26, 2013

Interview About the NYS Ostomy Supplies Insurance bill

Hi everyone,

There is a short interview with Rabbi Eluzer Duvid Follman, JCCSG Board Member, regarding the NYS Ostomy Supplies Insurance bill, on Kol Mevaser, 212-444-1100, then press 1 - 1 - 4. The Interview is in Yiddish.

How can you help?

Online Petitions to sign:

Please sign! And make sure your friends and family are signing.Thanks!

סאיז דא אן אינטערוויו אויף די בארימטע "קול מבשר" טעלעפאון ליניע מיט הרב אלעזר דוד פאללמאן, אן אקטיווער באורד מעמבער אין אינזער ארגענעזאציע, איבער די פעטיציע דרייוו וואס מיר העלפן ארויס אז די אינשורענס קאמפעני'ס זאלן באצאלן אלעס פאר אונזערע ברודער וואס דארפן צוקומען צו אן "אסטאמי" און גרינגער מאכן זייער לעבן

די אינטערוויו קען מען הערן אויף זייער ליין, 212-444-1100 און דריקט 1, נאכדעם נאכאמאל 1, און דערנאך 4

Tuesday, December 24, 2013

ביטע שרייבט אונטער די פעטיציע

טייערע אידן הארציגע ברודער, אידן רחמנים בני רחמנים!
  
מיר ווענדן זיך צו אייך מיט א בקשה פון טיפן הארצן. אין די זעלבע צייט וואס איר זענט פריש און געזונט, זענען אבער פארהאן פילצאליגע אידישע קינדערליך וועלכע גייען דורך פיינפולע מיטמאכענישן און פיין. צווישן זיי זענען פארהאן אידישע קינדער, טאטעס, מאמעס, און אינגע קינדערלעך וועלכע האבן צוליב סיי וועלכע אישו - ווי ליידנדיג פון די ביטערע מחלה, קראונס, קאלייטעס, און אנדערע פיזישע פראבלעמען, -  געמוזט צוקומען צו א "אסטאמי", וואס דאס איז א זעקל! - דער פרעצעדור גייט צו אז דורך אן אפעראציע ווערט ארויסגעשניטן טיילן אדער פילע מאהל די גאנצע קישקע, אדער אנדערע קערפער טיילן - און אט דער 'בעג' טוט העלפן דער מענטש ארויסגיין.
  
די קאסטן פאר אזא בעג ציען אריין אין אסטראנאמישע סומעס, וואס זייער אסאך פון די פאציענטן ווערן אפגעזאגט דורך די אינשורענס-פירמעס וועלכע ווילן נישט צאלן דערפאר, וואס טראצדעם וואס ווען זיי צאלן ווען פאר די סופלייען פארן "אסטאמי" וואלטן עס זיי געשפארט אסאך געלט! וויבאלד א מענטש וואס האט נישט די ריכטיגע סופלייען קומט אן מער אפטער צו באזוכן אין שפיטאל, וואס דאס קאסט אין פאקט פאר די אינשורענס פירמעס אסאך מער געלט.
  
און אויסער דעם, ווען דער מענטש פארמאגט מיט זיך די ריכטיגע סופלייען דאן טוט דאס אים פיל פארגרינגערן אינעם טאג-טעגליכן לעבן. א מענטש אן די סופלייען געפונט זיך געווענליך איזאלירט און אפגעזונדערט פונעם מענטשהייט, און דערצו פארלירט ער זייער אסאך ארבעט שעה'ן.
  
דעם קומענדיגער יאנואר, וועט אי"ה אויפגעברענגט ווערן א 'ביל' אינעם ניו יארק אסעמבלי און דערנאך אינעם סענאט, וועלכע וועט פארלאנגען די אינשורענס פירמעס, אריינגערעכנט די אינשורענס פירמעס וועלכע ווערן געשטיצט דורך די רעגירונג, צו באצאלן פאר די וויכטיגע סופלייען.
  
דעריבער בעטן מיר זיך צו אייך פערזענליך: נעם אראפ איין מינוט פון אייער צייט, און שרייבט אונטער דער 'פאטיציע' צו די אסעמבלי לייט און סענאטארן אז זיי זאלן עס שטיצן, און אזוי ארום וועט איר בס"ד פארגרינגערן דאס לעבן פון אזויפיל אידישע קינדערלעך.
  
  
אויב האט איר נאך א מינוט, דאן שרייבט אויך אונטער דא:
GoPetition: New York State Ostomy Supplies Insurance Bill


א הארציגען דאנק. אין דעם זכות זאלט איר און אייערע פאמיליע נישט וויסן פון קיין צער, און קיינמאל נישט וויסן וואס דאס מיינט, נאר קענען לעבן געזונטערהייט אין פרידן.

מער אינפארמאציע קענט איר זעהן אויף 

Friday, December 20, 2013

New York State Ostomy Supplies Insurance Bill

Hi Everyone,

A Bill has been introduced to the New York State Assembly (A8137) and the New York State Senate (S5937) to require health insurances to cover the cost of "Ostomy Supplies". A majority of people with an Ostomy will have to wear a Pouching system for the rest of their lives. Still, some major medical insurances, including some that are state sponsored, do not cover these essential supplies. the provision of suitable products enables people to resume normal, productive lives, in addition to saving avoidable treatments and hospitalizations with all their attendant issues.

In January 2014 legislation supported by our friends at the United Ostomy Associations of America (UOAA) and the Wound Ostomy Continence Nurses Society (WOCN) will be introduced in the New York Legislature, and will require all major insurances to cover Ostomy supplies. The United Ostomy Associations of America (UOAA) represents people who have undergone Ostomy surgery, and the Wound Ostomy Continence Nurses Society (WOCN) represents the specialist who care for people who are living with an Ostomy.

We ask that you do whatever you can to ensure passage of this important legislation. (Note: At this time, this proposal is for the New York State residents only, If you are not a New State resident, but have a relation or friend in New York who can support this cause, please forward them this email).

For more information about an Ostomy, visit What is an Ostomy?

How can you help?

Online Petitions to sign:

Thanks in advance for your help!Monday, December 16, 2013

New Webcast: "Managing the Costs of Your IBD Care" by the CCFA

Hello Everyone,

As always we try to provide as much information and education to our group members, therefore we are excited to inform you about an New Webcast: "Managing the Costs of your IBD Care" by our great friends at the CCFA (Crohns & Colitis Foundation of America).

Inline image 1


Managing the Costs of Your IBD Care
A free webcast
Wednesday, December 18, 2013
8:00PM-9:00PM PM ET (5:00PM-6:00PM PT)Register today for this free educational event! 
The cost of care in inflammatory bowel diseases (IBD) is significant, and many families struggle with expenses. This webcast, co-presented by CCFA and

​​
NeedyMeds, will provide patients and loved ones with tips for managing healthcare costs. Several programs that can help cover the cost of treatment for both uninsured and underinsured patients will be described. The webcast  will help improve understanding of insurance coverage and changes in the Affordable Care Act. Speakers will also discuss disability coverage in IBD. 

Presented by:

Karen Hanson, RN, CNP
Mayo Clinic, Rochester, MN

Karen Hanson, RN, CNP has been a nurse practitioner in the Division of Gastroenterology and Hepatology at Mayo Clinic in Rochester, MN for the past 12 years and has extensive experience caring for patients with IBD and other GI disorders. She serves on the Nursing Initiative Committee of CCFA. 

Susanne Benouna
Mayo Clinic, Rochester, MN

Susie Benouna has been a medical secretary in the Division of Gastroenterology and Hepatology at Mayo Clinic in Rochester, MN for 13 years. She provides secretarial support for three physicians and one nurse practitioner, all of whom specialize in the care of patients with IBD. Ms. Benouna also serves a core operational role for issues related to medication coverage, such as copay assistance, patient assistance programs, cards, vouchers, and specialty pharmacy.


Elizabeth Messenger
NeedyMeds, Gloucester, MA
Elizabeth Messenger is the Director of Outreach & Education at NeedyMeds (www.needymeds.org). She works to increase awareness of NeedyMeds' resources through facilitating various advocacy and outreach efforts. She develops and maintains strategic partnerships with other nonprofit organizations and communities that support NeedyMeds' mission. She also oversees the NeedyMeds webinar program, which includes conducting monthly webinar tutorials explaining how to navigate the website’s resources, as well as hosting special topic sessions on relevant topics.


The following will be discussed:
 • Discuss the financial burdern of IBD
 • Review resources available to assist in cost of medications and care
 • Improve understanding of insurance coverage
 • Become familiar with Affordable Care Act (ACA) changes
 • Review rights for disability, medical leave, and social security benefits

Space is limited -- register online today!


Co-presented by:
Inline image 2        Inline image 3

Wednesday, November 27, 2013

CD's of Event #5 Available!

Finally!

The CD's of our 5th event, are available At all קרן שמואל ישעי - Keren Shmiel Shaya Shul locations. for the low cost of $3.00 

Also you can pick it up at
Williamsburg: 
 1. Office - 111 Lynch St. - 718-302-1014. 
 2. Weinstock Judaica - 650 Bedford Ave. - 718-705-7226
 Borough Park:
 1. The Kiosk on 13 - 5311 13th Ave., 1 flight up - 347-627-6060. 
 2. 1350 53rd St. - 347-678-3055 
Kiryas Yoel, Monroe: 
 1. Office - 7 Meron Dr. - 845-782-8369
Monsey: 
 1. 19 Phyllis Terrace, Basement - 845-521-9758
Montreal, Quebec:
 1. Klein - 675 Querbes St. - 514-755-4318
London, England:
 1. Taumber - 73 Clapton Common - 020-8809-6466
Antwerpen, Belgium:
 1. Reisman - 0484717507
Manchester:
 1. Gross - 37 Northumberland St., Top Floor - Salford, M7 - 0777-219-8659

At the request of many people, we are again offering CD's of our previous four events. you can get it as a YouSendIt file by sending us an email or you can pick up a MP3/CD at the Keren Shmiel Shaya offices.


You can also download below an MP3 of the first 3 events - for a low cost of $3
http://www.koltorahonline.com/index.php/crohn-s-colitis-convention-190.html


You can also download below our 4th event - for a low cost of $2


http://www.koltorahonline.com/index.php/crohn-s-colitis-seminar-4.html

Thursday, November 21, 2013

CD's Update * New Webcast: "Newly diagnosed? What to expect" by the CCFA

Hello Everyone, 

We received a call from Keren Shmiel Shaya, that the CD's were delayed again, and it will be at all the Shuls, Kiosk and locations on Tuesday, November 26.

For more info about a location, or to check if they have it, please call Keren Shmiel Shaya Offices:

 • Williamsburg:
 1. Office - 111 Lynch St. - 718-302-1014
 2. Weinstock Judaica - 650 Bedford Ave. - 718-705-7226
 • Borough Park:
 1. The Kiosk on 13 - 5311 13th Ave., 1 flight up - 347-627-6060
 2. 1350 53rd St. - 347-678-3055
 • Kiryas Yoel, Monroe:
 1. Office - 7 Meron Dr. - 845-782-8369
 • Monsey:
 1. 19 Phyllis Terrace, Basement - 845-521-9758
We apologize!

*

As always we try to provide as much information and education to our group members, therefore we are excited to inform you about an New Webcast Series: "Newly diagnosed? What to expect."
by our great friends at the CCFA (Crohns & Colitis Foundation of America).The path to diagnosis of inflammatory bowel diseases (IBD) can be long and challenging. Once diagnosed, patients must come to terms with having a chronic disease while managing symptoms and any side effects of treatment. This comprehensive two-part webcast will cover important topics such as tests to expect, the role of diet and nutrition, and how to work with your healthcare team. This new series is free to view, and available on-demand. Register and watch this webcast today!
Presented by:
William H. Holderman, MD
Digestive Health Specialists
Tacoma, WA

Part I topics:
Overview of IBD, including the differences between Crohn's disease and ulcerative colitis
How IBD is diagnosed
Tests to expect down the road
Working with your healthcare team

Part II topics:
Treatments for IBD, including medications and surgery
The role of diet and nutrition in IBD
Available CCFA resources

This presentation will be available to audience members until October 31, 2014 at 9:00 AM Eastern Daylight Time
 

This program is supported by:
     

Tuesday, November 19, 2013

Mazel Tov R' Chaim Mayer!

לחיי"ם טובים ולשלום! המאי"ר לארץ!

בשמחה רבה הננו מברכים ועונים, לכבוד הרב המפואר שלשלת היוחסין פרי צדיק עץ חיים נטעי נעמנים, מוכתר בחכמה ובינת נבונים, במעלות ומדות אשר חכמים מונים, עושה צדקה וחסד באמיץ כח וכביר אונים, מקבל כל אדם בסבר פנים, גן ההדסים ערוגת הבושם, ותיק ועושה חסד לכולנו אהוב ונחמד בקהל עדת אבירים
חיים שיש בו אהבת תורה וחסד והרחבת ארגונינו במעשיו הכבירים ורב כח
ידיד נפש כל חי המשליך נפשו מנגד יומם ולילה לטובת החולים בלבב דוי
ידיו רב לו בהתייסדת והקמת מפעלינו יומם ולילה באהבה עזה עד בלי די
מסור בכל נפשו לכל חולי ישראל ומקבלם בספר פנים מאירים
מה רבו מעשיו ופעולותיו הכבירים, למען אחינו בני ישראל אשר לישועה מצפים
אש החסד והמעש אשר לא למענו יעש, נודע בשמו הטוב גברא יקירא
יקר רוח איש חמודות, רב תבונות, נועם המדות, בן איש חי
רודף צדקה וחסד תמיד ותדירה, בלבו הטוב בא לעזרה, לכל ישראל בצר
​ה"ה ידיד ה' וידיד כל בית ישראל, כבוד שמו מפארים
הרב חיים מאיר האגער שליט"א
יושב ראש דמפעלינו המפוארה

​לרגל שמחת נשואי בנו המציון למזל טוב ובשעה טובה ומצלחת
אשרי מי שבא לכאן ותלמודו בידו, לכתרו של תורה זכה פי שניים, עדין הנפש ומוכתר ביראת שמים, זר זהב סביב במידות מזהבות על גביהם, רון שיר ושבח בפי ידידים ורעים
הבחור תמים למעלות ולמידות, פרי קודש הילולים, הרב אלעזר שליט"א
עב"ג הכלה החשובה ומהוללה ב"ק שתחי', בת הרה"ג המפורסם רבי ישכר דוב טויב שליט"א, אב"ד קהל זכרון נפתלי ארי'
בן הרה"צ המפורסם רבי נפתלי ארי' לייבוש זצ"ל, בן כ"ק אדמו"ר מ'קאלוב זצ"ל
וחתן הגה"צ המפורסם רבי שמואל יודא פאנעט שליט"א, אדמו"ר ואב"ד דעעש פלארידא

***

והברכה אחת, ברוב נחת, כגפן פורחת, לעטרת זקינים, מעלת כבוד הרבנים, השמחים בגיל ורננים, בשמחת בני בנים
לאביו הגה"צ אב"ד וויזניץ מאנסי שליט"א
בן כ"ק אדמו"ר הגה"ק מ'וויזשניץ-מאנסי שליט"א
ולחותנו הגה"צ אב"ד פאלטיטשאן-בענסענהורסט שליט"א
***

החתונה תתקיים היום בבית המדרש הגדול לבוש מרדכי - שיכון וויזשניץ, מאנסי
25 Phyllis Terrace, Monsey NY 10952

***

ויהא רעוא שהזיווג יעלה ויפה להעמיד דורות ישרים, ע"ד אבותיו הקדושים והטהורים, ויהא הבנין עדי עד לדור דורים, וירוה כבוד הרב שליט"א תענוג ונחת ממנו ומכל יו"ח היקרים, וכל נטיעות שנוטעין ממך יהי' כמותך דורות ישרים ומבורכים, ועוד רבות בשנים ימשיך בפעליו הכבירים, מתוך הרחבת הדעת ושפע רב למישרים, עדי נזכה וישמע קול חתן וקול כלה בחוצות ירושלים ובערים, בב"א
הכ"ד המשתתפים בשמחתו, ומברכים לעומתו, בהוקרה והערכה, בשיר וקול תודה
כל הנהנים מפעולתך

גדול העונה יותר מן המברכים, ידידך עוז כל הימים
 יואל דרוממער
מייסד ומנהל


We would like to wish a hearty Mazel Tov to Rabbi Chaim Mayer Hager, JCCSG Administrator/Medical Referrals, upon the wedding of his son. Rabbi Hager is someone who has put his heart and soul into assisting Crohn’s and colitis sufferers for many years.
May he have much Nachas from this couple and from his whole  family along with health, wealth and abundant happiness. Let him be Zoche to fulfill his mission of improving the quality of life for  people  affected by Crohn's and Colitis and for their families with success and Brucha at all times.

The Wedding is tonight in the big Viznitzer Shul, 25 Phyllis Terrace, Monsey, NY 10952.


With best wishes always

Yoely Drummer
Founder & Executive Director 

Monday, November 18, 2013

IBD & Cancer: Fact or Fiction Webinar by the CCFA

Hello Everyone,

As always we try to provide as much information and Education to our group members, therefore we are excited to inform you about an upcoming educational webinar and teleconference of​ our great ​friends at the ​CCFA​,​ (Crohns & Colitis Foundation of America)​, New York Chapter.​ Which will be held Tomorrow Tuesday, November 19, 2013. Webcast ​begins at 7:00pmEST.​

Featuring:
Dr. James F. Marion, MD
Associate Clinical Professor of Medicine and Attending Physician at Mount Sinai Hospital

Learn more about:
IBD & Cancer
Is there a way to minimize your risk?​ - how to effectively screen for cancer? ​ - ​what does the research show?
​​Followed by a ​Live question and answer session

To register:
​Visit https://www3.gotomeeting.com/register/501535750 and reserve your space now.

​Or email Sergio at sseijas@ccfa.org to receive a webinar link and invitation.

To participate via teleconference, call 314-627-1518 access code 693​-​516​-​301

​You can send your questions, comments and feedback to: webinar@ccfa.org.

Wednesday, November 13, 2013

Pictures of Event #5

:יו"ר המעמד
 האברך מו"ה ר' אלעזר דוד פאלמאן הי"ו פון בארא פארק 
אן אקטיווער באורד מעמבער פון עול"ם
R' Eluzer Dovid Follman, JCCSG Board Member
Event Chairman

דר. ראבין רחמני
 דער דירעקטאר פון עדיוקעישאן און ריסורדזש פאר GI פראבלעמען אין מאימאנעדיס שפיטאל אין בארא פארק

Dr. Rabin Rahmani, M.D.
Physician at Brooklyn Gastroenterology and Endoscopy Associates. 
Director of Medical Education and Research Department of Gastroenterology of Maimonides Medical Center

 ביים פרעזענטירן מיט א ספעציעלער פלעק פון עול"ם-JCCSG פאר דר. רחמני
Presenting a Plague for Dr. Rahmani

 דר. אשר ארטור קארנבלוט
 פון די מאונט סיני שפיטאל

Dr. Asher Kornbluth, M.D.
Clinical Professor of Medicine, Gastroenterology Mount Sinai Medical Center

  ביים פרעזענטירן מיט א ספעציעלער פלעק פון עול"ם-JCCSG פאר דר. קורנבלוט

Presenting a Plague for Dr. Kornbluth

 קינדער דאקטער קידט בענקאוף 
דער טשיף אינעם פידיעטריק געסטראענטעראלאדזשי פון מאונט סיני שפיטאל

Dr. Keith J. Benkov, M.D.
Chief, Division of Pediatric Gastroenterology,
Director, The Children's IBD Center at Mount Sinai

  ביים פרעזענטירן מיט א ספעציעלער פלעק פון עול"ם-JCCSG פאר דר. בענקאוף

Presenting a Plague for Dr. Benkov

 :דברי חיזוק
 ,הגה"צ המפורסם, פה מפיק מרגליות, נואם בחסד עליון 
הרב רבי בנימין אייזענבערגער שליט"א 
אב"ד קהל היכל התפילה – בארא פארק

HaGuan Harav Biyomin Eisenberger Shlita
Rav of Bais HaMedrish Heichel HaTefilla

דריי דאקטוירים פאנעל
 :פון רעכטס צו לינקס
 דר. קארנבלוט. הרב אייזענבערגער שליט"א. דר. רחמני. דר. בענקאוף. ר' אלעזר דוד פאללמאן, 

Question and answer session led by a three doctor panel
 (Left to right: R' Eluzer Dovid Follman, JCCSG Board Member, Dr. Keith Benkov, Dr. Rabin Rahmani, Rabbi Binyumin Eisenberger, Dr. Asher Kornbluth)


 :פון רעכטס צו לינקס
ר' יואל דרוממער, ומייסד ומנהל עול"ם. דר. רחמנידר. קארנבלוטהרב אייזענבערגער שליט"א. דר. בענקאוף. ר' אלעזר דוד פאללמאן, אקטיווער באורד מעמבער

From Left to Right:
R' Eluzer Dovid Follman, JCCSG Board Member. Dr. Keith BenkovRabbi Benyumin Eisenberger ShlitaDr. Asher KornbluthDr. Rabin Rahmani. R' Yoely Drummer, Founder and Executive Director

CD's of Event #5

Hi All,

Due to some technical issues, our CD of our previous Event which was held on October 28 has been delayed, but it'll be available Iy"h by the end of the next week (November 20at all the "Keren Shmiel Shaya" Kiosk & locations. 

For more info about a location in your area please call the Keren Shmiel Shaya offices:

At the request of many people, we are again offering CD's of our previous four events. you can get is as a MP3 Format by sending us an email or you can pick it up for a low cost of $2 at the Keren Shmiel Shaya offices.

Sorry again!

Dr. Rahmani's Article in the Flatbush Jewish Journalhttp://www.flipdocs.com/showbook.aspx?ID=10002477_629173 (Page 55)

Wednesday, November 6, 2013

אידישע באשרייבונג פון אונזער פינפטע אווענט

פינפטן "חיזוק און אינפאָרמאַציע-סעמינאַר" דורך 'עול"ם-JCCSG אָרגאַניזאַציע'
 פאַר היימישע קראָונס-ליידענדע ווידער 
אפגעצייכנט מיט גרויס הצלחה

אינפאָרמאַטיווער סעמינאַר פארגעקומען מאנטאג פר' תולדות אין בארא פארק

דברי חיזוק ביי הגה"צ רבי בנימין אייזענבערגער שליט"א, רב דקהל היכל התפילה
גאר אינטערסאנטע פאנעל פון דריי העכסט בארימטע דאקטורים פון מאנט סיני אין מיימאנידעס שפיטעלער


בארא פארק. –מיט שפאנונג און אינטערעסע האבן די פילע באטייליגטע אנטיילגענומען אינעם פינפטן "חיזוק און אינפארמאציע-סעמינאר" - געווידמעט פאר "קראונס און קאלייטעס" ליידענדע - וועלכע איז פאררופן געווארן דורך די העכסט-געוואונטשענע ארגאניזאציע 'עול"ם' (ע'זרה ו'חיזוק ל'חולי מ'עים), צו ווי ס'איז באקאנט ביי פולע אלס  “JCCSG(דזשואיש קראונס-קאלייטעס סופפארט גרופ).

דער סעמינאר איז אפגעראכטן געווארן - אויפן פארלאנג, און נאכן פארשפרעכן פאר די בארא פארק און פלעטבוש ציבור - דער פארלאפענעם מאנטאג פר' תולדות אין די "ספינקא זאל" אין בארא פארק, מיטן באטייליגונג פון א גרויסע ציבור היימישע קראונס-ליידענדע און משפחה מיטגלידער, פון וויליאמסבורג, בארא פארק, מאנסי, שיכון סקווירא און קרית יואל-מאנרא, וועלכע זענען אהיימגעגאנגען פונעם אווענט מלא חיזוק, און פול מיט ווערדפולע און נוצבארע אינפארמאציע; אנווייזונגען און הדרכה; און בעיקר: וואוסענדיג אז זיי פארמאגן א באזע פון אזויפיל היימישע ברודער און שוועסטער וועלכע ספראווען זיך מיטן זעלבן צושטאנד אינעם טאג טעגליכן לעבן, און זענען שוין 'מלומדי מלחמה' וויאזוי עס צו קאנטראלירן און זיך אן עצה צו געבן דערמיט מידי יום ביומו.

אבער בעפאר מיר באציען זיך צום העכסט-סוקסעספולער אווענט - וואס האט געדינט אלס א קוואל פון חיזוק, הדרכה, און ייעוץ פאר אזויפיל היימישע אידן - איז ווערד אז מיר זאלן נאכאמאל קודם ווידמען עטליכע שורות און זיך באקענען פונדערנאנט מיט די וואונדערליכע ארגאניזאציע וועלכע האט גענומען פאר ציהל אין לעבן ארויסצוהעלפן דעם היימישן ציבור מיטן ברייט-פארשפרייטער געזונטהייט-צושטאנד וואס רופט זיך: "קראונס/קאלייטעס".

עול"ם-JCCSG: דער הילפס-ברעט פארן היימישן ציבור!
דער דיסארדער וואס רופט זיך "קראונס דיזיס" איז א כראנישער געזונט-צושטאנד וואס איז שטארק פארשפרייט ביים היימישן ציבור, נאכדעם וואס מעדיצינישע און וועלטליכע שטודיעס צייגן אן אז ביים היימישן "אשכנז'ישן" ציבור איז עס פארהאן "דריי מאל מער" ווי אין אלגעמיין ביי אנדערע עטענישע גרופעס. ד.ה. אז דער היימישער ציבור ליידט דערפון די מערסטע, ווי עס איז טאקע עדות דער פאקט אז כמעט אין א יעדע היימישע משפחה איז פארהאן איינס/מערערע פון "קראונס-קאלייטעס" ליידענדע. (אגב: איז "עולם" טאקע שטארק פארמישט אינעם נייעם שטודיע, זיך איבערצוצייגן צו ס'איז טאקע ממש א אידישע מחלה.)

אט דער פאקט האט גורם געווען אז עס האט זיך געפאדערט קריטיש וויכטיג צו אדרעסירן דעם פראבלעם; באהאנדלען די דעטאלן דערפון; און שאפן א שטארקע באזע און "סופארט גרופע" געווידמעט דירעקט פארן היימישן ציבור, מיטצוטיילן אינפארמאציע איינער פארן צווייטן; און וויסן וואו אנצופרעגן א יעדע פראגע/ספק וואס איז אזוי נוגע אויפן טאג טעגליכן לעבן.

מיט השי"ת'ס הילף האבן זיך אריינגעווארפן אינעם ענין א קבוצה פון חשובע היימישע עסקנים, און נאך עטליכע שווערע יארן פון פארשונג – און פראפעסיאנאלע הילף און באגלייטונג פון נאציאנאלע ארגאניזאציעס און לאנגיעריגע דאקטוירים – איז פארמירט געווארן די לעבנסוויכטיגע און העכסט-געוואונטשענע ארגאניזאציע, אונטערן נאמען "עול"ם-JCCSG", ספעציעל פארן היימישן ציבור, וועלכע זאל זיך מטפל זיין מיט אלע ענינים אמבאלאנגט דעם געביט פון "קראונס און קאלייטעס".

זינט דער גרינדונג - פאר בערך א צוויי א האלב יאר צוריק - פון די געוואונטשענע ארגאניזאציע זענען שוין אריבער 1,200 טעלעפאן-רופן געענטפערט געווארן; פילצאליגע מעדיקל-אפוינטמענטס זענען שוין ערלעדיגט געווארן און אראנדזשירט געווארן פאר גאר ביליגע פרייזן; אומצאליגע היימישע משפחות האבן שוין גענאסן דערפון חיזוק והדרכה; פארשידענע אינפארמאציע איז שוין אויסגעטוישט געווארן צווישן היימישע משפחות וועלכע ספראווען זיך דערמיט; און פילע קריטיש וויכטיגע פארבינדונגען זענען שוין געמאכט געווארן צו בארימטע דאקטוירים פון איבער גאנץ אמעריקע.

 עס איז בכלל נישט קיין חידוש אז נאך לאנגע יארן וואס עס איז קיינמאל נישט געטון געווען קיין ערנסטע שריט אין די נושא ביים היימישן ציבור, איז דער אפקלאנג איבערן "גרונדונג" פון די ארגאניזאציע געווען אזוי הילכיג; אומצאליגע טעלעפאן רופן האבן אנגעהויבן אריינצושטראמען אין אפיס; פילצאליגע פראגעס; עצות און חיזוק.

איבער אלעמען האט זיך שוין ארויסגעוויזן מיט צענדליגע עפיזאדען ווי קריטיש וויכטיג די אווענטן זענען, די פארגאנגענע אווענטן –וואס דריי דערפון זענען פארגעקומען אין וויליאמסבורג און איינס אין קרית יואל- האבן צוזאמען געברענגט נאנטע משפחה און גאר גוטע פריינד נישט וויסענדיג בעפאר אז זיי גייען אויך אדורך מיט די שוועריקייטן, וואס ווי עס פארשטייט זיך אליין איז דאס געווען א געוואלדיגע ישועה, דאס האט געגעבן א גרויסע שטיפ פאר די עסקנים צו גיין ווייטער.

די 'עול"ם' ארגענעזאציע האט זיך בעיקר ארויסגעוויזן אויף עטליכע אופנים:
עדיוקעישאן: ווי די געטרייע וואלאנטירן זיצן מיט די ליידענדע צו זייערע משפחות און גייען איבער די קעיס, זיי פשוט אויסצולערנען וואס דאס איז און וואס ס'קען און דארף געטוהן ווערן צו פארגרינגערן די מצב.
הילף: איינער וואס גייט דאס אדורך, אין אנפאנג געווענטליך ברויך מען זיכער אסאך מער הילף, מיט דאקטוירים, עסן, צו מעדיקעישאן. בפרט איז איינע פון די גאר וויכטיגע זאכן וואס 'עול"ם' שטעלט צו, אז היות די גאר נייע מעדיקעישאן'ס וואס געוויסע ליידענדע דארפן נעמען, דארף מען נעמען אלס אן אינדזשעקשאן, האט די ארגענעזאציע צוגעשטעלט א וואלאנטיר, איינער פון אנגעזעהנע מעמבער'ס אין די חברה הצלה, וואס גייט ארום עס געבן פאר וועם עס איז שווער עס אליינס צו נעמען.
סופפארט: די ארגענעזאציע שטעלט צו סופפארט פאר די באטראפענע אין פאר די ארומיגע משפחה סיי ווען, צו מ'איז אינדערהיים, צו אין שפיטאל
שידוכים: ספעציעל געט זיך עול"ם אפ מיט די עניני השידוכים, פשוט צו באגלייטן טריט און שריט און פארגרינגערן די פאציענטן ווען זיי האלטן ביי זייער גליקליכע באשערטע מינוט, צו איז דאס מיט אינפארמאציע איבערן קרענק פארן צווייטן זייט צו מיטן ארלעדיגן א שנעלע אפוינטמענט ביי א דאקטער אנצופרעגן זייערע פראגעס, אויסצוקלארן די שרעק און געבן קוראזש צו פארענדיגן דעם שידוך.

ב' תולדות: "פונפטע אינפארמאציע אין חיזוק אווענט"
"מחיל אל חיל!" איז דער פאסיגסטער אויסדרוק אויפן פונפטן העכסט-געלונגענעם אווענט, וועלכע איז אפגעהאלטן געווארן דעם פארלאפענעם מאנטאג פר' תולדות אין די "ספינקא זאל" אין בארא פארק. ווי ערווענט האבן זיך צום באשטימטן צייט צוזאמגעקומען הונדערטער אידן, מענער און פרויען, זיך מחזק צו זיין איינעם דעם צווייטן און ארויסצוגיין מיט פרישע אינפערמאציע.

ר' אלעזר דוד פאללמאן - יו"ר
ווי ביי די פארגאנגענע דריי אווענטן אין וויליאמסבורג, איז דער אווענט אנגעפירט געווארן בטוב טעם ודעת דורכן חשובן יו"ר המעמד האברך מו"ה ר' אלעזר דוד פאללמאן הי"ו פון בארא פארק, אן אקטיווער באורד מעמבער פונעם 'עול"ם' ארגענעזאציע, וועלכער האט באגלייט דעם גאנצן פראגראם.

אזוי אויך האט דער חשוב'ער יו"ר אויסגעשמועסט די ענין פון שידוכים, ביי אזא פאל פון קראונס און קאלייטעס, ווי באקאנט איז עס ווייט נישט קיין לעבנס-געפאר מחלה, נאר צוליב די אומוויסענקייט פון די היימישען ציבור האט דאס זייער אסאך געשאדט מיט אומזינסטיגע פחדים, אבער נאכדעם וואס די 'עול"ם' ארגענעזאציע האט געמאכט א שטיקל אויפמערקזאמקייט דערפון, זענען אסאך ליידענדע אויפגעראכטן געווארן.

ווי שוין געוואוינט ביי די פאריגע אווענטן האט די חשוב'ע ארגענעזאציע אלעמאל אראפגעברענגט א גרויסע דאקטער אויפצוטרעטן, און דאס מאל איז עס נאך שטערקער געווען ווען עס איז געמאלדן געווארן איבער די דריי דאקטוירים פאנעל, איבערהויפט אז צום ערשטן מאל איז אראפגעברענגט געווארן א קינדער דאקטער, וואס קיינער האט נישט געוואלט פארפאסן.

דר. ראבין רחמני
 Dr. Rabin Rahmani, MD
דער ערשטער דאקטער אנצוהייבן דעם אווענט איז געווען א גאר באקאנטע דאקטער פאר די וויליאמסבורג'ער און בארא פארק'ער ציבור, דר. ראבין רחמני, דער דירעקטאר פון עדיוקעישאן און ריסורדזש פאר GI פראבלעמען אין מאימאנעדיס שפיטאל אין בארא פארק, ווי אויך איז ער געווארן א ברייט באקאנטע דאקטער אין די לעצטע פאר יאר זייט ער קומט זעהן פאציענטן אויף א לאקאלן פארנעם און וויליאמסבורג.

 די רעדע פון דר. רחמני האט געצויגן א ריזן ציבור צוהערער, איבערהויפט האט דעם היימישן ציבור וועלכע האבן גענאסן פון זיינע וואונדערבארע הדרכות, עצות, און געזונטהייט אנווייזונגען, און בעיקר האט דער דאקטער טאקע געלאזט הערן פארשידענע קריטיש וויכטיגע ענינים, וועלכע זענען זייער פאסיג און געאייגנט פארן היימישן ציבור, א שטייגער ווי: סימפטאמען, ווען צו גיין צו א דאקטאר, וויאזוי צו מאכן א דיאגנאזעס.

דר. אשר קארנבלוט
 Dr. Asher Arthur Kornbluth, MD
דער צווייטער און די רייע איז געווען דער ריז אונעם פעלד, דער ברייט  בארימטער שליח נאמן וועלכער האט שוין די זכיה געהאט צו היילן טויזענטער יודען, דר. אשר ארטור קארנבלוט פון די מאונט סיני שפיטאל, וועלכע א גאר גרויסער ציבור ניצט אים, אדער זיינע געהילפן אין אפיס, און טאקע דערפאר האט שוין די עול"ם ארגענעזאציע אנגעקניפט גאר שטארקע אין נאנטע באציאונגען מיט זיין אפיס.

די רעדע פון דר. קורנבלוט האט געצויגן א ריזן ציבור צוהערער, וועלכע האבן גענאסן פון זיינע וואונדערבארע הדרכות, עצות, און געזונטהייט אנווייזונגען, און דער דאקטער האט טאקע געלאזט הערן פארשידענע קריטיש וויכטיגע ענינים, וועלכע זענען זייער פאסיג און געאייגנט פארן היימישן ציבור, און האט שטארק אויסגעשמועסט די חלק וויאזוי מ'פרובירט צו קאנטרעלירן די סימפעטאמען, אין אויב עס ראגירט נישט צו די געווענליכע מעדעצינען, און בכלל אלע פארשידענע חלקי המעדעצינען, ווען מען ניצט וואס, און וויאזוי מ'באהאנדעלט עס, אין צום סוף אביסעלע אויסגעשמועסט די פלענער אויף ווייטער וועלכע פרישע מעדעצינען שטייען אויפן טיש צו ווערן אפראוועד מען זאל עס קענען ניצן.

דר. קידט בענקאוף
 Dr. Keith Benkov, MD
דער דריטער אין די רייע, איז געווען דער באוויסטער קינדער דאקטער קידט בענקאוף, דער טשיף אינעם פידיעטריק געסטראענטעראלאדזשי פון מאונט סיני שפיטאל, וואס בלויז מעלדן זיין נאמען ספעציעל פאר עלטערן וואס האבן קינדער וואס גייען דאס ל"ע אדורך האט זיי געשלעפט פון איבעראל, נישט וועלן צו פארפאסן אזא גאלדענע געלעגענהייט.

דר. בענקאוף האט גאר ברייט ארומגערעדט איבער די קינדער וואס ליידן דערויף, איבער וויאזוי און פארוואס מ'מוז אמאל גיין אויף שטערקערע מאדעצינען טראץ דעם וואס ס'קוקט נישט אויס ווי א שווערע קעיס, און זיך שטארק באצויגן איבער דאס וואקסן פון אזא קינד, אז אפילו עס קוקט אויס ווי עס איז ב"ה נישטא קיינע פראבלעמען דארף מען נאך אלץ גאר שטארק אכט געבן אויף די וואג אין הייעך אז עס זאל נישט פעלן פון די געווענטליכע וואוקס פארן קינד, ווייל דאס מאכט אסאך אויס אויף שפעטערע יארן.

דערנאך זענען אלע דריי דאקטוירים פרעזענטירט געווארן מיט א ספעציעלער פלעק פון עול"ם-JCCSG ארויסברענגענדיג די געוואלדיגע הכרת הטוב פאר זייערע מעדיצינישע הילף פארן היימישן ציבור, און פארן שטיין צו די רעכטע האנט פון אזא לעבנסוויכטיגע ארגאניזאציע.

הגה"צ רבי בנימין אייזענבערגער שליט"א, רב היכל התפילה
דער קלימאקס פונעם אווענט איז געוויס געווען די דרשה נפלאה און געוואלדיגע דברי חיזוק פון הגה"צ המפורסם, פה מפיק מרגליות, נואם בחסד עליון, הרב רבי בנימין אייזענבערגער שליט"א, אב"ד קהל היכל התפילה – בארא פארק, וועלכער האט געהאלטן געשפאנט דעם ציבור באטייליגטע מיט א "תורה'דיגן און פראקטישן בליק" אויף אזא מצב, דער חשובער רב שליט"א האט עלעקטעריזירט די באטייליגטע, שילדערנדיג וויאזוי עס דארף - אין דארף נישט - אפעקטירן דעם מענטשנ'ס לעבן על כל אורך הדרך.
בין הדברים האט דער חשוב'ער רב שליט"א ארויסגעברענגט אז "טראץ דעם וואס מיר אלע גייען אדורך אונזערע שווערע צייטן און מיר האבן דעם מחלה, אבער" - האט דער רב אויסגעפירט - "די מחלה דארף אונז נישט האבן! אונזער טאג טעגליכע לעבן דארף אנגיין סיי ווי אזוי", אין מיט פאסיגע משלים שיין אויסגעשמועסט וויאזוי מיט אביסל ריכטיגע מחשבה טוישט זיך דאס לעבן מן הקצה אל הקצה.
די רב אליינס האט זיך שטארק באדאנקט פארן ארגענעזאציע וואס האט אדורכגעבראכן דעם חלק הבושה וואס די באטרעפענדע האבן יארן געהאט און זיך פרעזענדליך באדאנקט פאר די דאקטוירים פארן שטיין צוהילף פונעם ציבור שוין צענדליגע יארן בכלל און פארן אנטייל נעמען אינעם אווענט בפרט.

דריי דאקטוירים פאנעל
דערנאך איז פארגעקומען די העכסט אונטערסאנטע פאנעל מיט די דריי דאקטוירים, ווי ס'איז געווען א געלעגנהייט פאר די חשובע באטייליגטע פארצולייגן פערזענליך פאר די דאקטוירים פארשידענע פראגעס וועלכע זענען נוגע פאר אונזער היימישער קרייז, און די דאקטוירים האבן איינס ביי איינס דערויף געענטפערט, בארייכערנדיג די ידיעות מיט פארשידענע אנווייזונגען, עצות, און הדרכות וואס, ווען, און וויאזוי עס צו באהאנדלען.

*

גרויס דאנק איז אויסגערופן געווארן פאר די בארימטע "מאימאנעדיס מעדיקאל סענטער" וואס האבן מנדב געווען א גרויס חלק פון די קאסטן, וואס דאס איז בנוסף וואס זיי שטייען צו הילף פארן ציבור סיי מיטן שפיטאל און לעצטענס גאר שטארק מיט זייער אינפיוזשאן סענטער אויב ספעלט אויס צו נעמען די מעדעצינען אויף אן אייווי פארמאט, און מיטן הילף פונעם עול"ם ארגענעזאציע זענען די פארוואלטער פונעם שפיטאל אנטקעגן געקומען די באטרעפענדע מיט סיי וואספארא הילף ס'איז מעגליך .

אזוי אויך האט מען זיך באדאנקט פאר די אלוועלטליכע CCFA  (קראונס-קאלייטעס פאנדעישאן אף אמעריקע) ארגעניזאציע, אין בפרט די ניו יארקע טשאפטער וואס שטייט כסדר צו הילף צו די ארגענעזאציע.

אינצווישן האט מען דערמאנט לטובה דעם דאקטער ר' יהושע (דזשעפרי) בן-צבי ז"ל וואס האט אויפגעטרעטן ביים ערשטן אווענט פונעם ארגענעזאציע און פון דעמאלטס איז ער אייביג געשטאנען צו הילף פונעם ארגענעזאציע מיט סיי וואס ער האט געקענט, בעצה ותשועה, צו מ'האט דריגענד געדארפט האבן א דאקטער, וכדו', וועלכער איז ליידער פריצייטיג אוועקגעריסן געווארן אין א אינגער עלטער.

*

דער היימישער ציבור איז העכסט דאנקבאר פאר די חשובע ארגאניזירער פונעם סעמינאר, און וואונטשט זיי פיל הצלחה און סייעתא דשמיא אויף ווייטער אויפצוטאן גדולות ונצורות אינעם געזונטהייט געביט. פאר סיי וועלכע אנפראגעס אדער זיך אנצושליסן אינעם "סופפארט גרופע" צו ארויפצוגיין אויף די מעילינג ליסטע קען מען אריינרופן סיי ווען אויף 718-635-2274 אדער Info@JCCSG.org אייער נאמען קען בלייבן אנאנים!

ותשועה ברוב יועץ.