StatCounterTuesday, April 23, 2013

Interview with JCCSG on Dr. Ben-Zvi ~ אינטערוויו מיט עול"ם איבער די פטירה פון דר. בן-צבי


There is a short interview regarding the loss with the passing of Dr. Ben-Zvi on Kol Mevaser (Yiddish broadcaster, which runs as a hotline) on 212-444-1100 then press 1 1 4
 (The interview is Yiddish)

ס'איז דא אן אינטערוויו אויף די בארימטע "קול מבשר" טעלעפאון ליניע מיט איינע פון די פירער'ס אין אונזער ארגענעזאציע איבער די אבידה וואס מיר האבן געליטן מיט די פלוצימ'דיגע פטירה פון דר. יהושע (דזשעפרי) בן-צבי ז"ל

די אינטערוויו איז אויף זייער ליין 212-444-1100  און דריקט 1 נאכדעם נאכאמאל 1 און דערנאך 4די אינטערוויו איז אין אידיש

א פארלוסט פאר די קראונס און קאלייטעס פאמיליע! דר. בן-צבי ז"ל

נעכטן נאכט איז פלוצים נפטר געווארן א גאר חשוב'ע דאקטאר ר' יהושע (בן ר' שמעון דוב הי"ו) בן-צבי ז"ל. באקאנט ביי פילע אלס 
 .אין אינגן עלטער פון 55 יאר Dr. Jeffrey S. Ben-Zvi

דר. בן-צבי איז געווען א גאר בארימטע געסטרא-אינטעראלאדזשיסט דאקטאר, סערווירענדיג פאציענטן וואס ליידן בעיקר אויף די מחלות "קראונס" און "קאלייטעס

ער האט געדינט אלס א געסטראו דאקטער אין די בית ישראל און סט. לוקס שפיטעלער, ווי אויך אלס עסיסטענט פראפעסער אין די קליניקל מעדעצינען דעוויזיע אין קאלאמביע יוניווערסעטי, און א מעמבער פון די עדווייזערי באורד פונעם מאכטפולע ארגענעזאציע 'קראונס ענד קאלייטעס פאנדעישאן אוף אמעריקע'. בעפאר דעם האט ער געדינט אלס דירעקטאר פון די געסטרא און לעבער קליניק אין די לענעקס הילל שפיטאל.

אזוי אויך האט דר. בן-צבי יארן לאנג געדינט אלס "מעדיקעל דירעקטאר" פון די חברה הצלה פון פלעטבוש. און באלד דרייסיג יאר געדינט אלס א געטרייע מעמבער אין די חברה הצלה.

דר. בן-צבי איז געווען אן פרימער ארטאדאקסישע איד א שומר תורה ומצות און א גרויסער תלמיד חכם, יעדע עקסטערע מינוט וואס ער האט אזוי אויך נישט געהאט האט ער אוועקגעגעבן פאר תורה ועבודה וגמילות חסדים. דער דר. האט געהאט א הארץ פון פיטער, זיך איבערגעגעבן פאר זיינע פאציענטן פיר-און-צוואנציג שעה א טאג, סיי מיטן קער נעמען פון זיי, מ'האט אים געקענט רופן סיי ווען און איז אייביג דא געווען ארויסצוהעלפן א צווייטע איד, אזוי אויך אויב האט ער געוויסט פון א פאציענט וואס האט נישט געהאט קיין אינשורענס איז דאס נאכאלץ נישט געווען קיין אפהאלט אים צו סערווירן ביי זיך אין פריוואטע אפיס בחינם, און אפילו געקענט נעמען א פרישע פאציענט, יא! אן אינשורענס!.

אזוי אויך איז ער כסדר געווען פארנומען צו שטודירן פרישע זאכן און מאדיצינען פרובירנדיג אויפצוקומען מיט א היילונג פאר די ליידענדע. לעצטענס האט ער זיך גאר שטארק אריינגעלייגט דערין, און מ'האט געהאפט אז ער וועט עפעס אדורכברעכן, ליידער איז ער צו פרי פארשניטן געווארן.

אין זיינע אינגע יארן ווען ער איז געווען אן אויפשטייגענדע שטערן אין די געסטרא שטודיעס און אלע האבן פאראויס געזאגט אז דא קומט ארויף א גאר גוטע דאקטער און געלונגענע שטודירער, אבער! זיין געוואלדיגע מסירות נפש פאר שמירות שבת און מצות האט אים צוריקגעהאלטן אסאך פאטענציאלע ארבייטס-פלעצער. איינמאל האט ער געדארפט ווערן אויפגענומען אלס הויפט דאקטער אין א שפיטאל און אלס לערער פאר פרישע שטודירער, אבער איז די לעצטע מינוט געווארן אפגעזאגט אלס נישט וועלענדיג רעדן אום שבת ביי א קאנפערענץ!!! ער האט דערויף קיינמאל נישט חרטה געהאט, אדרבה ער איז גאר געווען שטאלץ דערמיט אז ער האט אנגעוואוירן א קעריער אלעס אדאנק אידישקייט!
טראץ דעם איז ער אבער אייביג געווען אויף די העכסטע קאמיטע'ן און כסדר אויפגעטרעטן פאר אנדערע.

פאר צוויי יאר צוריק ווען ס'האט זיך געעפענט די ערשטע אידישע ארגענעזאציע פאר 'קראונס' און 'קאלייטעס' ליידענדע, היינט באקאנט אלס עול"ם -עזרה  JCCSG וחיזוק לחולי מעים, אדער ביי אנדערע אלס 
 Jewish Crohn's & Colitis Support Group 
און די ארגענעזאציע האט געמאכט זייער ערשטע חיזוק און עצות אווענט -ביי פארקעיר העלטה און מעדיקעל צענטער, ווי דר. בן-צבי האט געדינט אלס 'מעדיקעל דירעקטאר'- האט טאקע דער דר. בן-צבי אויפגעטרעטן מיט א גאר אינהאלסטרייכע און אינפארמאטיווע רעדע, וואס האט פארברייטערט די ידיעות פון די אריבער צוויי הינדערט באטייליגטע. און פון דעמאלטס איז ער אייביג געשטאנען צו הילף פונעם ארגענעזאציע מיט סיי וואס ער האט געקענט, בעצה ותשועה, צו מ'האט דריגענד געדארפט האבן א דאקטער.

זיין גוט הארץ און געטריישאפט צו אנדערע וועט אייביג געדענקט ווערן.

יהא זכרו ברוך!קאווע שטיבל

(אין די צייטונג (מיטן קרעדיט פאר איי-וועלט

Dr. Ben-Zvi as a speaker by the JCCSG First Event

The Ad and the Cover of the CD of our first Event

Monday, April 22, 2013

Dr. Ben-Zvi in the News - QUOTE of JCCSG


Sudden Petira Of Dr. Yehoshua (Jeffrey) Ben-Zvi Z”L


YWN regrets to inform you of the sudden Petira of Dr.Yehoshua Ben-Tzvi, he was 54 years old.

Dr. Ben Tzvi was a well-known Gastroenterologist at St. Luke’s-Roosevelt and Beth Israel Medical Centers, and lived in Flatbush. He was a Mispallel at Rabbi Yisroel Reisman’s Shul.

He was one of the first doctors that Hatzolah of Flatbush had (known as “F-75″), before many others became Paramedics. He saved countless lives, and would never hesitate to respond to emergencies 24 hours a day, seven days a week.

The JCCSG Organization told YWN that he was recently very instrumental in research and medicine, and was being ever so hopeful to revolutionize a permanent cure for Crohn’s and colitis. Sadly, he didn’t live to the day to see his dream materialize.

Dr. Ben-Zvi had a sterling personality, and unbelievable self-sacrifice to patients around the world suffering from gastrointestinal diseases. An IBD sufferer himself, he accepted someone else’s pain and suffering as his own.

On Sunday afternoon, Dr. Ben Tzvi suffered a allergic reaction to something he ate, and was rushed to the hospital. He was R”L Niftar a short while later.

The Levaya was held today (Monday) at Kehilla Chapels in Brooklyn.

Boruch Dayan Emmes…


http://www.theyeshivaworld.com/news/General+News/165340/Sudden-Petira-Of-Dr.-Yehoshua-%28Jeffrey%29-Ben-Zvi-Z%22L.html

Baruch Dayan Ha'Emes - A Loss to our Community!


We, at the JCCSG extend our sincerest condolences to the sudden passing of Dr. (Yehoshua) Jeffrey S. Ben-Zvi. MD, FACP, FACG, AGAF., OBM (57 Years old).


The pain is still raw, and the loss so profound. Dr. Ben-Zvi has played an integral role as an a Attending Gastroenterologist at St. Luke's-Roosevelt and Beth Israel Medical Centers, an Assistant Professor of Clinical Medicine Division of Digestive and Liver Diseases College of Physicians and Surgeons at Columbia University, and Former Director, GI and Liver Clinic – at Lenox Hill hospital. And a Member of the Medical Advisory Board, of the Crohn’s and Colitis Foundation of America (CCFA), NY Region.


Dr. Ben-Zvi was a strong advocate for our noteworthy organization JCCSG being a sounding board of advice, guidance, and affection. We had the honor to have him as a speaker at our first JCCSG Education and Support Event, nearly 2 years ago at the ParCare Health & Medical Center -where he served as the Medical Director-, his speech was very informative and gave a better understanding for the 200 attended Patients and their Family.

 Dr. Ben-Zvi had a sterling personality, and unbelievable self-sacrifice, to patients around the world suffering from gastrointestinal diseases. An IBD sufferer himself, he accepted someone else’s pain and suffering as his own. being orthodox Jewish, it was of paramount importance to keep to Yiddishkeit (Jewishness) fully, keeping away from desecrating the Shabbos, or transgressing on Mitzvos (commandments), although it meant jeopardizing his career. He was recently very instrumental in research and medicine, and was being ever so hopeful to revolutionize a permanent cure for Crohn’s and colitis. Sadly, he didn't live to the day to see his dream materialize. It is with a heavy heart that we mourn a loss of this magnitude.

The Leveiya - Funeral will take place TODAY, Monday, April 22nd, at 1:00pm, At the Kehila Chapels,  60 Brighton 11th St. Brooklyn NY 11235


HaMokom Yenachem Eschem B'Soch Shaar Aveilei Tzion V'Yerushalayim.


Wednesday, April 10, 2013

Food for Thought: Nutrition & IBD - A free webcast/teleconference TODAY @ 1:00pm ESTRegister NOW  for this free educational event presented by the Crohn's & Colitis Foundation of America (CCFA).

One of the most popular topics among people with
 IBD is nutrition. Patients often ask, "What should I be eating?" Holidays and gatherings can be extra difficult as they may be stressful and lead to poor food choices.

This webcast/teleconference will provide up-to-date information on the complex relationship between
 nutrition and IBD management, and empower patients to make healthy choices to ensure adequate nutrition and wellness throughout the year. Don't miss this one

For Webcast:

Title:Food for Thought: Nutrition & IBD

Date:

Wednesday, April 10, 2013

Time:

  1:00 PM - 2:15 PM EASTERN
12:00 PM - 1:15 PM CENTRAL
11:00 AM - 12:15 PM MOUNTAIN
10:00 AM - 11:15 AM PACIFIC

Program log-in: http://engage.vevent.com/rt/ccfa~041013

Streaming begins 10 minutes prior to start time. You can listen to the audio through speakers or headphones. Please disable your pop-up blockers in order to view the content in its entirety. To disable pop-up blockers, go to Tools>Internet Options>Privacy in Internet Explorer or Tools>Options>Content in Firefox.

If you are having trouble logging into the webcast, please dial in to participate by phone:
Dial-in number: 866-543-7318
Conference ID: 13785803


If you will be participating using an iPad or Android tablet, you will need to download an app via iTunes or Google Play prior to the program. Please check the materials page for more information: http://register.rmei.com/ccfanutrition648/WCdownload.html

We look forward to your participation! For questions or concerns prior to the program, call (877) 547-5641, extension 312.

For Teleconference:
Title:Food for Thought: Nutrition & IBD

Date:

Wednesday, April 10, 2013

Time:

  1:00 PM - 2:15 PM EASTERN
12:00 PM - 1:15 PM CENTRAL
11:00 AM - 12:15 PM MOUNTAIN
10:00 AM - 11:15 AM PACIFIC

Dial-in number: 866-543-7318
Conference ID: 13785803

Please dial in 20 minutes prior to the start time (12:40 PM Eastern) to ensure a quick connection into the program.


Slides will be posted on the morning of Wednesday, April 10.

We look forward to your participation! For questions or concerns, call (877) 547-5641, extension 312.